miercuri, 12 iunie 2013

Book of the week: "The great Gatsby" by F. Scott Fitzgerald


After seeing the movie,the book has become a must,and it's such a pleasure to read it,while having all the characters in my mind...
..The dominant influences on F. Scott Fitzgerald were aspiration, literature, Princeton, Zelda Sayre Fitzgerald, and alcohol.

Francis Scott Key Fitzgerald was born in St. Paul, Minnesota, on September 24, 1896.
Paris in the 1920s proved the most influential decade of Fitzgerald's development. Fitzgerald made several excursions to Europe, mostly Paris and the French Riviera, and became friends with many members of the American expatriate community in Paris, notably Ernest Hemingway.
His works are the paradigmatic writings of the Jazz Age, a term he coined himself.
Fitzgerald had been an alcoholic since his college days, and became notorious during the 1920s for his extraordinarily heavy drinking, leaving him in poor health by the late 1930s. According to Zelda's biographer, Nancy Milford, Fitzgerald claimed that he had contracted tuberculosis, but Milford dismisses it as a pretext to cover his drinking problems.
The Fitzgeralds spent the winter of 1924-1925 in Rome, where he revised The Great Gatsby; they were en route to Paris when the novel was published in April. The Great Gatsby marked a striking advance in Fitzgerald’s technique, utilizing a complex structure and a controlled narrative point of view. Fitzgerald’s achievement received critical praise, but sales of Gatsby were disappointing, though the stage and movie rights brought additional income.

The great GATSBY


The story has a simple line..you are drag in the 20's,the novel's events are filtered through the consciousness of its narrator, Nick Carraway, a young Yale graduate, who is both a part of and separate from the world he describes. Upon moving to New York, he rents a house next door to the mansion of an eccentric millionaire (Gatsby). Every Saturday, Gatsby throws a party at his mansion and all the great and the good of the young fashionable world come to marvel at his extravagance..Nick gets intrigued by Gasby,and starts finding out his secrets,carrying us into a great love story...

Gatsby connection to Fitzgerald
..In The Great Gatsby, parallels can be drawn between the novel and Scott Fitzgeralds own life. Parallels that can be drawn between The Great Gatsby and its author include Gatsby and Fitzgerald's desire for success through failure, the fact that Gatsby and Fitzgerald both "loved and lost", as well as Fitzgerald and Gatsby's shared quirks, such as alcoholism.

The first parallel that can be drawn between The Great Gatsby and Scott Fitzgerald's own life is the dreams of success that drive both Jay Gatsby and Scott Fitzgerald. Fitzgerald was never able to attain the fame that he pursued throughout his literary life, but was able to live out his dreams of wealth and success through Jay Gatsby. Like Fitzgerald, Gatsby came from unextrordinary begginings. Fitzgerald may not have started out Gatsby with mounds of wealth simply to make his own situation more realistic. In other words, Fitzgerald was still clinging to the hopes of prosperity despite not being born into lavish wealth.

The next similarity between Fitzgerald's life and Jay Gatsby's life is both of their strong opinions of alcohol. In the nove, Gatsby was portrayed as a strong anti- alcoholic, who never touched an alcoholic beverage, not even at his own parties. He acts this way because in his earlier life, Gatsby had to take care of a man who was drunk all the time. His experiences convinced Gatsby of the harmful effect alcohol has on the body. Like Gatsby, Fitzgerald also has his share of experiences with alcohol. Fitzgerald was a heavy alcoholic through most of his life, but attempted abstinence later in his life. His experiences of withdrawl were probably the basis of Gatsby's choice to abstain from drinking.

The last parallel that can be drawn between Gatsby and Fitzgerald is their love lives. In The Great Gatsby, Gatsby devotes his life to wooing the beautiful Daisy Buchanan. Like Gatsby, Fitzgerald also devoted much of his time to trying to impress the lovely Zelda. Unlike Gatsby, however, Fitzgerald succeeded in his quest for love and ended up marrying Zelda.

Because of the obvious similarities between Scott Fitzgerald's life and the storyline of The Great Gatsby, it is obvious that Fitzgerald has used experiences in his own life to shape the world Jay Gatsby lives in.

Quotes:
"...I am slow-thinking and full of interior rules that act as brakes on my desires..."

"There is no confusion like the confusion of a simple mind…"

“I hope she'll be a fool -- that's the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool.”


RO:
După ce am văzut filmul, cartea a devenit o necesitate, și este o placere sa o  citesc, în timp ce pastrez ​​toate personajele din mintea...

.. Influențele dominante pentru F. Scott Fitzgerald au fost aspirație, literatură, Princeton, Zelda Sayre Fitzgerald, și alcool.

Francis Scott Key Fitzgerald s-a nascut in St Paul, Minnesota, la 24 septembrie 1896.
Paris în anii 1920 s-au dovedit deceniu cel mai influent de dezvoltare Fitzgerald. Fitzgerald a făcut mai multe excursii în Europa, mai ales la Paris și pe Riviera franceză, și a devenit prieteni cu mulți membri ai comunității american expatriat la Paris, în special Ernest Hemingway.
Lucrarile sale sunt scrierile paradigmatice ale Epocii Jazz, un termen inventat el însuși.
Fitzgerald a fost un alcoolic, deoarece zilele de colegiu, și a devenit cunoscut în anii 1920 pentru a băut extraordinar de greu, lăsându-l în stare precară de sănătate de la sfârșitul anilor 1930. Potrivit biografului Zelda lui, Nancy Milford, Fitzgerald a susținut că el a contractat tuberculoza, dar Milford se respinge ca un pretext pentru a acoperi problemele de baut.
A Fitzgeralds petrecut iarna 1924-1925 de la Roma, unde a revizuit The Great Gatsby, erau în drum spre Paris, când romanul a fost publicat în aprilie. The Great Gatsby a marcat un progres remarcabil în tehnica Fitzgerald, folosind o structură complexă și un punct narativ controlat de vedere. Realizarea Fitzgerald a primit laude, dar vanzarile de Gatsby au fost dezamăgitoare, deși drepturile de scenă și film a adus venituri suplimentare.

The Great GatsbyPovestea are o linie simpla .. vă trageți în anii '20, evenimente noi sunt filtrate prin constiinta naratorului său, Nick Carraway, un tânăr absolvent de Yale, care este în același timp o parte din și separată de lumea a descrie. După mutarea la New York, el a închiriat o casă alături de conac al unui milionar excentric (Gatsby). În fiecare sâmbătă, Gatsby aruncă o petrecere la conacul lui și tot cel Mare și bună a lumii tinerilor la modă vin să se minuneze la extravaganța lui .. Nick devine intrigat de Gasby, și începe a afla secretele sale, ne transportă într-o poveste de dragoste mare ...

Conectare Gatsby la Fitzgerald
.. In The Great Gatsby, paralele pot fi trase între roman și Scott Fitzgerald propria viață. Paralele care pot fi trase între The Great Gatsby și autorul ei includ Gatsby și Fitzgerald dorința de succes prin eșec, faptul că Gatsby și Fitzgerald atât "iubit și pierdut", precum și Fitzgerald și quirks comune lui Gatsby, cum ar fi alcoolismul.

Prima paralelă care pot fi trase între The Great Gatsby și propria viață Scott Fitzgerald este visele de succes, care conduce atat Jay Gatsby și Scott Fitzgerald. Fitzgerald nu a fost capabil de a atinge faima pe care a urmărit de-a lungul vieții sale literare, dar a fost capabil să-și trăiască visele sale de avere și de succes prin Jay Gatsby. Ca Fitzgerald, Gatsby a venit de la begginings unextrordinary. Fitzgerald nu poate fi început Gatsby cu movile de avere pur și simplu pentru a face propria situație mult mai realist. Cu alte cuvinte, Fitzgerald a fost încă agățându-se de speranța de prosperitate, deși nu se naște în bogăție generos.

Următorul similitudine între viața Fitzgerald și viața Jay Gatsby este atât de opiniile lor puternice de alcool. În Nove, Gatsby a fost portretizat ca un puternic anti-alcoolic, care nu a atins o băutură alcoolică, nu chiar la propriile petreceri. El acționează în acest fel pentru că în viața lui mai devreme, Gatsby a trebuit să aibă grijă de un om care a fost beat tot timpul. Experientele sale convins Gatsby a efectului nociv de alcool are asupra organismului. Ca Gatsby, Fitzgerald are, de asemenea, cota sa de experiență cu alcool. Fitzgerald a fost un alcoolic grea prin cea mai mare a vieții sale, dar a încercat abstinenta mai tarziu in viata lui. Experientele sale de sevraj au fost, probabil, la baza alegerii lui Gatsby să se abțină de la băut.

Ultimul paralel, care pot fi trase între Gatsby și Fitzgerald este viața lor de dragoste. În The Great Gatsby, Gatsby a dedicat viața atragerea frumoasa Daisy Buchanan. Ca Gatsby, Fitzgerald, de asemenea, dedicat o mare parte din timpul său pentru a încerca să impresioneze pe frumoasa Zelda. Spre deosebire de Gatsby, cu toate acestea, Fitzgerald a reușit în căutarea lui pentru dragoste și ajuns să se căsătorească Zelda.

Datorită asemănărilor evidente între viața Scott Fitzgerald și povestea de The Great Gatsby, este evident că Fitzgerald a folosit experiența în propria viață pentru a modela lumea in care Jay Gatsby trăiește.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu